לחורף שלום

10:22 AM

בוקר טוב!
הרגע נתקלתי בהפקה ששימחה אותי, כיוון שנראה שעדיין הניחוח של שנות החמישים-שישים המוקדמות באוויר וזו בהחלט סיבה לשמוח.


Patrick Kafka  עבור
Marie Claire France
הפקה נוספת בהשראת אותם זמנים טובים
בתיאבון ואביב קלאסי שיהיה!

You Might Also Like

0 коммент.