Global warming

6:37 PM

אז היה גשם לפני שבוע, מישהו יודע מה קורה איתו עכשיו?
איפה הוא?
אולי אורן זריף יוכל לזרז את הגעתו ועמותה כלשהי לא נותנת אישורים?

תמונת געגוע לגשם בתקווה שיגיע לבקר בקרוב.You Might Also Like

8 коммент.